E-routes

Împrejurimea Lacului RoșuÎncepem traseul din apropierea Restaurantului Lacul Roșu, de lângã magazinul mixt. Acest loc este considerat nodul touristic al stațiunii. În spatele Motelului Lacul Roșu întâlnim o potecã bãtãtuitã care ne duce în pãdure; acesta este singura pantã din traseu. Dupã circa 250 m de urcat ajungem la Balconul de Piatrã. Acesta este una dintre cele mai frumoase puncte de belvedere, la 15-20 m deasupra luciului apei. De la Balconul de Piatrã poteca mai urcã puțin și urmând malul lacului ajunge la ,,coada lacului”.

Aici se desparte marcajul cruce albastrã de marcajul cruce roșie și traseul conduce spre Piatra Licaș dealungul Pârâului Șuhard. Continuãm traseul pe drumul forestier prin înconjurul brațului Pârâul Șuhard, ceea ce este drumul cel mai vechi al zonei și a fost denumit dupã cel care l-a construit Márton Ferenc, originar din Gheorgheni. Urmãtoarea oprire va fi Poarta de Piatrã; ºi aceasta, ca si perechea sa din Cheile Bicazului, ºi-a cãpãtat forma actualã dupã exploziile din timpul construirii drumului.

De la Poarta de Piatrã mai avem de mers numai câteva sute de metrii pânã la pãstrãvãrie. De aici porneºte drumul asfaltat prin pãdure la Vila Borº (circa 300 m).

Podul de lemn de la capãtul de sud al lacului trecea cândva peste Lacul Mic, care între timp a fost umplut de aluviuni, acum este un tufiº în locul lui. Urmãrim marcajul de pe malul de est ºi dupã 800 m ajungem la Vila Debarcader (Ranova). De la debarcader putem închiria bãrci de 4-6 persoane în perioada mai-septembrie, cu care putem face plimbãri pe lac. Traseul se închide cu traversarea digului natural care a închis valea, surpându-se de pe Piatra Ghilocoº ºi pe lângã vânzãtorii de suveniruri ajungem la punctul de unde am plecat.Certificate map 2D map 3D


Comments

No comments to list. Be you the first who comment !

Any comments matter

Name (required)
E-mail (requires, not public)
Message (required)

Please copy the security code below (required).

Weather


Calendar