Bemutatás

„Közelebb a természethez! Természetvédelmi területek Hargita megyében”

“Visszhangok a turizmusban: egyensúly és megõrzés a védett területek egyediségének megõrzéséért és a turizmusba való beépüléséért” címû projekt

Hargita megye Románia közepén helyezkedik el, 6639 km2 területéhez képest a 305 ezer fõs népesség viszonylag alacsony népsûrûséget (46 fõ/ km2) eredményez. A lakott területek kiterjedése és a tájhasználat a hegyvidéki és dombvidéki domborzati valamint az ezekkel összefüggõ klimatikus adottságokhoz igazodik. A hagyományos erdõ- és legelõgazdálkodás, a kaszálók és a szántóterületek, valamint a megye délnyugati részén jellemzõbb gyümölcsösök mellett a természetes vagy természet közeli területek aránya viszonylag nagy. Ennek is köszönhetõ, hogy folyamatban van az Európai Unió madárvédelmi és élõhely-védelmi irányelveinek megfelelõ Natura2000 hálózat kiépítése. A megye területének mintegy 34 %-át lefedõ Natura2000 hálózattól függetlenül hozták létre korábban  a megye 35 természetvédelmi területét, amelyeknek a bemutatására e kiadvány is vállalkozik. Az országos védettségû botanikai, geológiai, barlangtani, állattani vagy komplex védett területek nyilván beépülnek az új európai védettségû zónákba is. Látogatásukat a természetvédelmi szabályok (és az elemi jóérzés elvárásainak) betartásával az ökoturisztikai útvonalak ösztönözhetik.

A megye térszerkezetét a hegyvonulatok valamint a hegyközi és hegyalji medencék, folyóvölgyek tagolják, amihez a település- és közlekedési hálózat is alkalmazkodott. Ehhez a térbeli tagoltsághoz igazodva, a megye védett területeit három nagyobb körzetre csoportosítva mutatjuk be: délkeleten a Csík térsége, délnyugaton Udvarhely térsége, északon a Gyergyó–Maroshévíz térsége.

Hargita megye turizmusfejlesztési stratégiája az ökoturizmus népszerûsítését és a természetvédelmi területek látogatási feltételeinek javítását (tanösvények, információs pontok, látogatóközpontok létesítését) prioritásként tûzte ki, ennek megvalósulását – más intézkedések mellett – az „ECOURI - Visszhangok a turizmusban: egyensúly és megõrzés a védett területek egyediségének megõrzéséért és a turizmusba való beépüléséért” címû projekt is szolgálja. Az ECOURI projekt célja, hogy hozzájáruljon a környezettudatos turizmushoz, amelyben az Ön érdeklõdésére is számítunk!

Megengedett és tiltott tevékenységek a védett területeken

A természet védelme mindannyiunk törvényben elõírt kötelessége. A védett területek a természetvédelmi jogszabályok hatálya alá esõ sajátos területek, ahol a védelem tárgya nem csupán egy vagy több növény illetve állatfaj. A fajokat csakis élõhelyeikkel együtt lehet megvédeni, azaz biztosítani azt, hogy ne haljanak ki adott területrõl. A természeti értékek között a biodiverzitás, a fajok sokféleségének megismerése egyrészt szellemi élményt nyújthat annak, aki tanulmányozza az ökoszisztémákat, másrészt esztétikai élvezetet és ezáltal lelki feltöltõdést nyújthat a természetjáró és természetszeretõ embernek. Hargita megye és a Székelyföld szerencsés adottságú térség a természeti szépségek tekintetében. Ezeket az adottságokat, amelyek gazdasági értéket is képviselnek, a felelõtlen látogatói magatartással veszélyeztetni is lehet. Közös kincsünk megõrzése közös felelõsség. A megye természetvédelmi területeinek már kijelölték a hivatalos gazdáit, gondnokait, akik a látogatók számára helyi szabályokat szabhatnak meg. Álljon itt néhány tanács, amivel mi is csökkenthetjük a természet károsítását:
- ne térjünk le a kijelölt útvonalakról
- ne hagyjunk szemetet magunk után
- ne hangoskodjunk, ne használjunk kihangosított rádiómagnókat
- ne szakítsuk le fõleg a védett növényeket
- csak kijelölt helyeken táborozzunk sátorral
- csak kijelölt helyeken rakjunk tüzet, gondoskodjunk a tûz teljes eloltásáról
- ne dobjunk el égõ cigarettavéget
-kerüljük a védett területeket a motoros jármûvekkel, lehetõleg csak erre kijelölt útvonalakat használjunk
- örüljönk a természet hangjainak és látványának, ne zavarjuk meg embertársainkat ezek élvezetében.

Jelen kiadványunk a védett területek bemutatásával a felelõs és környezettudatos turizmus elõmozdításához kíván hozzájárulni. Ebben azonban számítunk az Ön nyitottságára és érdeklõdésére.

Közelebb a természethez: látogatással és megõrzéssel!


Időjárás


Kalendárium