Események

A Szent Anna búcsú

Dátum: jl 26, 2014,

Szent Anna-tói kápolnát már 1349-ben kelt oklevél említi. A festõi szépségû környezetben 2 kápolna épült, a Szent Anna és a Szent Joakim kápolnák. Az elsõ Szent Anna kápolna valószínû fából készült. A néphagyomány szerint tatárok, majd törökök pusztították. A Szent Anna tiszteletére kõbõl épült kápolna javításáról 1562-ben készült feljegyzés, majd egy újabb feljegyzés, amely az 1764-es újjáépítést említi.

A XVIII. században két búcsút tartottak: Szent Anna és Kisasszony napján. A híresebb a Szent Anna búcsú volt, ahol számos katona mellett a Csíkból és Háromszékrõl jött 20-30.000 zarándok találkozott. Ott nemcsak imádkoztak, hanem véres verekedések is történtek. Éppen a durva kihágások miatt 1786-ban gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök betiltotta a búcsút. Kovács Miklós püspök 1830-ban újra engedélyezte, majd 1844-ben kénytelen volt a visszaélések miatt betiltani. Az elhagyatott kápolnát 1860-ban egy kászoni mondó-ember saját kezûleg kijavította, s a búcsújárást ismét elindította. A honfoglalás millenniumán a Szent Anna búcsút újra felélesztették. Az elsõ világháború idején a Szent Anna kápolnát feldúlták, javítására 1927-ben került sor, amikor a turistaszállót is építették.

A második világháborút követõ idõben gyakran törték fel, rongálták. A lázárfalvi egyházközség 1948-ban javítatta, majd 1976-1977-ben, végül 2007-ben.

A Szent Joakim kápolna a tó nyugati oldalán 1562-ben már állt. A bükszádi Mikes földbirtokos javítatta, ahová a somlyói ferences kolostorból hoztak egy kis oltárt, melyre P.E. 1664 volt felmetszve. Valószínû, hogy ezt a kápolnát báró Bajtay József Antal (1760-1772) erdélyi püspök jóváhagyásával építette újra Tusnádi Demeter és Kecskés Pál. A búcsúk betiltása és az emberi kíméletlenség miatt ez a kápolna Orbán Balázs ottjártakor már összeomlott, csak jelentéktelen maradványai látszottak. Széthordták köveit, valószínû utoljára 1927-ben a turistaszálló megépítésekor használták fel.

Orbán Balázs feljegyzése ösztökélte Darvas-Kozma Józsefet és néhány kispapot, hogy 1976 és 1977 nyarán kutassák fel a kápolna romjait. A keresést már készültek feladni, amikor a csoportvezetõ rábukkant a kápolnaajtó szemöldökkövének egy darabjára. Mindjárt beazonosították a kápolna fundamentumát is. A szemöldökkõ közepén egy domborított lángoló nap volt kifaragva és attól jobbra két sorban mûvesen bevésve latinul e két szó: PAX VOBIS. A megtalált követ elvitték a Szent Anna kápolnába. Az ott dolgozó munkások a sekrestyében helyezték el.

Helyszín: Szent Anna tó, Szent Anna Kápolna, Hargita megye
A búcsús ünnep rendje:
  • Keresztalják fogadása a Szent Anna–tó alsó parkolójában
  • Keresztút népünk lelki megújulásáért a Szent Anna-tó sétányán kialakított Kálvárián
  • Ünnepi szentmise
Az aktuális programot a www.szentanna-to.ro, a Szent Anna tó hivatalos weboldalán vagy a www.facebook.com/szentannato oldalon lehet megtekinteni.

Szeretettel várjuk!

Forrás: Pro Szent Anna Egyesület / Asociatia Pro Szent Anna

Térkép 2D Térkép 3D


Hozzászollások

Nincs hozzászollás. Legyen Ön az első aki hozzászól !

Minden vélemény számít

Név (kötelező)
E-mail (kötelező, nem publikus)
Üzenet (kötelező)

Megkérjük másolja be a fent látható biztonsági kódot (kötelező).

Időjárás


Kalendárium