Bemutatás

Békás-szoros-Hagymás-hegység Nemzeti Park (3575 ha*), Gyergyószentmiklós, Csíkszentdomokos

A Keleti-Kárpátok középsõ részének a legközepén található, a Hagymás-hegységben. A kristályos mészkõmasszívumot hoszszanti és haránt irányú mély és meredek völgyek szabdalják. A táj mai arculata a földtörténeti események alakító tevékenységének köszönhetõ, amelynek eredménye ez az egyedülálló formaszépségekben gazdag táj: természetes földcsuszamlásból keletkezett tó, szurdokvölgyek, meredek sziklafalak, kõfolyások, poljék, uvalák, dolinák, sziklapiramisok és zsombolyok.

A Hagymás-hegység változatos geológiája, geomorfológiája, talajtana és klimatikus tényezõi lehetõvé tették egy változatos növény- és állatvilág kialakulását. A Nemzeti Park területén végzett kutatások 1147 felsõbbrendû növényfajt mutattak ki (melybõl 29 hibrid és 99 alfaj).

A világon egyedül csak itt található endemikus növényfaj a békási csûdfû (Astragalus pseudopurpureus) és a pozsoritai hölgymál (Hieracium pojoritense). Az itt található ritka és védett növényfajok közül még megemlítjük a nehézszagú borókát (Juniperus sabina), a Zawadzki mécsvirágot (Silene zawadzkii), az erdei berkipimpót (Waldsteinia geoides Willd.), a henye boroszlánt (Daphne cneorum), a tiszafát (Taxus baccata), a boldogasszony papucsát (Cypripedium calceolus), a havasi gyopárt (Leontopodium alpinum), a piros sötét kosbort (Nigritella rubra), a kõhúrt (Minuartia laricifolia), a römeri csüdfüvet (Astragalus römeries) és a simonkai kõvirágot (Sempervivum simonhraianum).

A Nemzeti Park állatvilága is nagyon gazdag, az Európa-szerte ritka és védett nagyragadozókból itt megtalálni a barnamedvét (Ursus arctos) és a farkast (Canis lupus), a hiúzt (Lynx lynx). Ritka lepkefajok az Apolló-lepke (Parnassius apollo) és a C-betûs lepke (Polygonia calbum), a hüllõk és kétéltûek közül védettek a sárgahasú unka (Bombina variegata), a tavi béka (Rana ridibunda), az alpesi gõte (Triturus alpestris), a kárpáti gõte (Triturus montandoni), a tarajos gõte (Triturus cristatus), a foltos szalamandra (Salamandra salamandra), a barna varangy (Bufo bufo), a gyepi béka (Rana temporaria), az elevenszülõ gyík (Lacerta vivipara), a keresztes vipera (Vipera berus), a rézsikló (Coronella austriaca).

A madarak közül a hajnalmadár (Tichodroma muraria), a háromujjú hõcsik (Picoides tridactylus), a bajszos sármány (Emberiza cia), a holló (Corvus corax), a siketfajd (Tetrao urogallus), az uráli bagoly (Strix uralensis), a szirti sas (Aquila chrysaetos), valamint a gímszarvas (Cervus elaphus) és a zerge (Rupicapra rupicapra).

A Békás-szoros–Hagymás-hegység Nemzeti Park nehány fontosabb látnivalója: a Gyilkos-tó, 1837 nyarán földcsuszamlás következtében, természetes völgyelzáródás által keletkezett gyönyörû tó, amelyen lehet csónakázni. A tó körüli tanösvé-nyen lehet kellemeset sétálni, majd az üdülõtelep által kínált ínyencségekbõl bõven válogatni; Kis-Cohárd (kilátó): ahonnan remek a kilátás a Gyilkostó üdülõtelepre, a Juh-patakra, a Nagy-Cohárdra, a Gyilkos-kõre és a Csiki-Bükkre; Gyilkos kilátó: a nagyszerû panorámakép lenyûgözi az ottlevõt.
A Nagy-Cohárd, a Likas, a Kis-Cohárd, a Kupás sziklái mind jól láthatóak;
Békásszoros: a 12C számú mûút mentén található, amely Gyergyószentmiklóst köti össze Neamț megyével, mely a Keleti-Kárpátok legszûkebb járható szorosa; Likas-zsomboly: amely a Nemzeti Park északi részén található; Munticel –  Súgószoros: a Nemzeti Park keleti bejáratánál található (a Békás-szoros kezdetén a szorosból lefelé haladva); Dörgõ-szoros: amely a Háromkút patakán húzodik; Kis-Békásszoros; amely csak gyalogosan közelíthetõ meg. A szoros több száz méter hosszú és a Háromkút patakának a Békás-patakba való beömlésénél található (a Békásszorosban); Nagy-Hagymás, Egyes-kõ, Fehér-mezõ: Csíkszentdomokoson keresztül, Balánbányáról is meg lehet közelíteni; a Tósaroki-barlang a hasonló nevû település mellett található, kilenc terembõl áll, hossza 250 méter; a Hóvirág-barlang mely a Bardóc sziklában nyílik, és a többi 51 barlang, amely a nemzeti park területén található, várja a kíváncsi látogatót.

MEGENGEDETT ÉS TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK A VÉDETT TERÜLETEKEN
A természet védelme mindannyiunk törvényben elõírt kötelessége. A védett területek a természetvédelmi jogszabályok hatálya alá esõ sajátos területek, ahol a védelem tárgya nem csupán egy vagy több növény-, illetve állatfaj. A fajokat csakis élõhelyeikkel együtt lehet megvédeni, azaz biztosítani azt, hogy ne haljanak ki adott területrõl. A természeti értékek között a biodiverzitás, a fajok sokféleségének megismerése egyrészt szellemi élményt nyújthat annak, aki tanulmányozza az ökoszisztémákat, másrészt esztétikai élvezetet és ezáltal lelki feltöltõdést nyújthat a természetjáró és természetszeretõ embernek. Hargita megye és a Székelyföld szerencsés adottságú térség a természeti szépségek tekintetében. Ezeket az adottságokat, amelyek gazdasági értéket is képviselnek, a felelõtlen látogatói magatartással veszélyeztetni is lehet. Közös kincsünk megõrzése közös felelõsség. A megye természetvédelmi területeinek már kijelölték a hivatalos gazdáit, gondnokait, akik a látogatók számára helyi szabályokat szabhatnak meg. Álljon itt néhány tanács, amivel mi is csökkenthetjük a természet károsítását:
  • ne térjünk le a kijelölt útvonalakról
  • ne hagyjunk szemetet magunk után
  • ne hangoskodjunk, ne használjunk kihangosított rádiómagnókat
  • ne szakítsuk le fõleg a védett növényeket
  • csak kijelölt helyeken táborozzunk sátorral
  • csak kijelölt helyeken rakjunk tüzet, gondoskodjunk a tûz teljes eloltásáról
  • ne dobjunk el égõ cigarettavéget
  • kerüljük a védett területeket a motoros jármûvekkel, lehetõleg csak erre kijelölt útvonalakat használjunk
  • örüljünk a természet hangjainak és látványának, ne zavarjuk meg embertársainkat ezek élvezetében.
Jelen kiadványunk a védett területek bemutatásával a felelõs és környezettudatos turizmus elõmozdításához kíván hozzájárulni. Ebben azonban számítunk az Ön nyitottságára és érdeklõdésére.

Közelebb a természethez: látogatással és megõrzéssel!

Hozzászollások

Nincs hozzászollás. Legyen Ön az első aki hozzászól !

Minden vélemény számít

Név (kötelező)
E-mail (kötelező, nem publikus)
Üzenet (kötelező)

Megkérjük másolja be a fent látható biztonsági kódot (kötelező).

Időjárás


Kalendárium