Atracþii turistice

Staþiunea Lacu Roºu: renumita staþiune climatericã de munte din judeþul Harghita accesibilã din     Municipiul Gheorgheni (25 km) prin Pasul Pângãraþi sau din oraºul Bicaz din jud. Neamþ prin Cheile Bicazului;Suhardul Mic (punct de observare): se pot face observaþii asupra zonei Lacului Roºu (Staþiunea Lacu Roºu, Pârâul Oii, Masivul Hãºmaº, Masivul Suhardul Mare, Masivul Ghilcoº, Cichi Biuc);

Masivul Ghilcoº (punct de observare): se pot face observaþii asupra zonei Lacului Roºu (Staþiunea Lacu Roºu, Masivul Licaº, Masivul Suhardul Mare ºi Mic,Stâncile Cupaºului, Lapoºului, ªugãului), se poate observa Masivul Ceahlãu;

Cheile Bicazului: pe DN 12 C, lungime cca 5 km, cele mai impresionante Chei din România;Avenul Licaº: la extremitatea nordicã a Parcului Naþional;

Cheile ªugãului: la extremitatea esticã a Parcului Naþional (intrarea în localitatea Bicaz – Chei);    

Cheile Duruitoare: formate de pr. Trei Fântâni;    

Cheile Bicajelului: vãrsarea Pr. Trei Fântâni în Pr. Bicaz (în Cheile Bicazului);    

Vârful Hãºmaºul Mare (1792 m alt.);    Piatra Singuraticã – Hãºmaºul Mare: se poate observa de pe DN 12 încã de la Miercurea Ciuc ºi este accesibilã din Localitatea Bãlan (acces din Sândominic);

Poiana Albã – Hãºmaºul Mare de aici poate fi urmat orice traseu se doreºte:spre Hãºmaºul Mare – Piatra Singuraticã- Hãºmaºul Mic (Õcsem) – Masivul Tarcãu (la extremitatea sudicã a Parcului Naþional), spre Pr. Oii – Staþiunea Lacu Roºu, spre Masivul Ghilcoº – Staþiunea Lacu Roºu, spre Hãºmaºul Negru, spre satul Trei Fântâni, spre oraºul Bãlan,spre Pasul Pângãraþi.

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar