Prezentare

Lacul Dracului, arie protejatã botanicã (20 hectare) Cârþa, Suseni, Dãneºti

Acesta este unicul tinov montan din Munþii Harghitei de Nord. S-a format pe exteriorul unui con vulcanic care se aflã între culmile Vârful Ostoroº (1386 m), Vârful Fagul Roºu (1336 m), ºi Vârful Observatorul (1372 m), fiind la 1180 metri altitudine.

Vegetaþia s-a stabilit treptat peste lacul colmatat, azi formând acest tinov minunat de munte. Aria protejatã de 20 hectare, de tip botanicã se poate accesa urmãrind traseul turistic care porneºte de la biserica din Cârþa. Pe suprafaþa tinovului gãsim o serie de plante ocrotite, cum ar fi gãlbeneaua (Liguaria sibirica), specia de salcie (Salix pentandra) ºi bumbãcãriþa (Eriophorum vaginatum).

Un grup de cercetãtori de la Cluj-Napoca a descoperit aici în anul 2000 o nouã specie de pãianjen, unicat pentru România, o specie relictã rãmasã din perioada ultimei ere glaciare, numitã Meioneta similis, specie care a mai fost semnalatã doar în Islanda, Finlanda ºi nordul Rusiei.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar