Prezentare

Lacu Sfânta Ana, arie geologicã protejatã (199 ha), Lãzãreºti, Cozmeni

Atât Lacul Sfânta Ana, cât ºi Tinovul Mohoº fac parte din grupul masivelor Ciomat–Pucios, sunt amplasate în cele douã cratere ale conului vulcanic Ciomatu Mare.

Conul vulcanic Ciomat se aflã în extremitatea sudicã a munþilor vulcanici Harghita, fiind cea mai tânãrã construcþie vulcanicã, care a erupt pentru ultima oarã acum 29 de mii de ani.

Lacul Sfânta Ana este unicul lac de crater vulcanic din Europa, fiind localizat în unul dintre cele mai pitoreºti areale naturale din þarã. Este înconjurat de pereþii abrupþi ai conului vulcanic al muntelui Ciomat, cu câteva vârfuri mai înalte: Ciomatul Mare (1301 m), Ciomatul Mic (1238 m), dealul Taþa (1174 m) sau Piscul Pietros (1125 m).

Lacul nu este alimentat de izvoare, apa lui provine din precipitaþii, având astfel o puritate deosebitã. Din cauza colmatãrii adâncimea lacului scade în continuu, în zilele noastre mãsurând doar 6,5 metri în cel mai adânc punct.

Pe timp frumos, mai ales fãrã vânt, se pot observa bule de gaz, care se ridicã de pe fundul lacului și care sunt de fapt manifestãri ale activitãþii post-vulcanice. În partea de nord, nord-est a lacului se poate observa un strat de turbã plutitoare care are o grosime de aproximativ un metru.

Acesta este alcãtuit dintr-o serie de specii de muºchi de turbã (Sphagnum), specii rare de rogoz (Carex lasiocarpa, C. rostrata), Lysimachia thyrsiflora ºi roua cerului (Drosera rotundifolia). În partea de sud, sud-est a lacului gãsim specii de rogoz, specii de mușchi de turbã ºi afine negre.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar