Prezentare

Mlaºtina Borsáros – Sâncrãieni arie protejatã botanicã (2,5 hectare), Sâncrãieni

Mlaºtina se aflã la 7 kilometri în sud-vestul localitãții Miercurea-Ciuc, fiind administratã de comuna Sâncrãieni. Este localizatã pe malul drept al Oltului, fiind creatã de numeroasele izvoarele minerale alcaline, care izvorãsc aici. Este o mlaștinã tipicã de izvoare minerale, cu specii relicte din epoca glaciarã. Aici gãsim și limita sudicã de apariție din lume a speciei de mușchi Meesea hexasticha, plantã specificã tundrelor.

Mlaștina se întinde pe o suprafațã de un kilometru de-a lungul cursului apei, cu mici întreruperi, având lãțimea între 50 și 200 metri, aria acestuia fiind alimentatã de 108 izvoare minerale cu ape cãlduþe.

Zona este arie protejatã datoritã multitudinii de specii rare de plante, fiind declaratã rezervaþie botanicã încã din anul 1939. Mlaºtina adãposteºte o serie de plante foarte rare ºi ocrotite pe plan naþional, cum ar fi ochii ºoricelului (Saxifraga hirculus), roua cerului (Drosera anglica), bumbãcariþa (Eriophorum angustifolium) sau specia de salcie (Salix pentandra).

Tot aici gãsim ºi cea mai numeroasã populaþie de mesteacãn pitic la nivel naþional. Cercetãrile aratã cã ºi aici s-au gãsit gãlbenele, mlãºtiniþe (Epipactis palustris) ºi specia de salcie târâtoare (Salix repens).

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar