Prezentare

Mlaºtina Nádas Bãi arie protejatã botanicã (4 hectare), Tuºnad, Tuºnadu Nou

Mlaºtina Nádas Bãi este o rezervaþie botanicã care are o suprafaþã de 4 hectare ºi este localizatã pe versantul vestic al muntelui Ciomat, situat la o altitudine de 680 metri la 1,5 kilometri de satul Tuºnadu Nou în direcþia sud-est, între dealurile Haramul Mare ºi Haramul Mic.

Mlaºtina este alimentatã de o serie de izvoare minerale reci ºi de emanaþii de gaze. Este localizatã pe o vale, iar grosimea stratului de turbã atinge doar câțiva metri. Aceastã mlaºtinã de apã mineralã este populatã de o pãdure formatã din trestie, în asociaþie cu o serie de plante endemice rare, ocrotite prin lege, ca Dryopteris cristata, sau specia de rogoz Carex vesicaria. Aici asociaþiile de tip Triglochinetum sunt tranzitorii.

Dintre componentele asociaþiilor, menþionãm gãlbenelele (Ligularia sibirica f. araneosa), plantã specificã tundrei siberiene, ca ºi feriga de mlaºtinã (Dryopteris cristata), ambele fiind relicte glaciare. Din cauza activitãþii umane neglijente a dispãrut salba piticã (Euonymus nana) ºi scara dracului (Polemonium coeruleum).

Mlaºtina reprezinta limita sudicã a apariþiei acestor plante din Europa.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.


Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar