Prezentare

Muntele de Sare Praid, arie protejatã geologicã (66 hectare), Praid

Muntele de Sare de la Praid este una dintre cele mai spectaculoase zone din Transilvania. Suprafaþa de 66 hectare a rezervaþiei naturale se aflã la sud-vest de staþiunea turisticã Praid ºi se suprapune peste domul de sare Muntele de Sare (576 m).

Muntele de Sare a ajuns sã fie un dom separat datoritã pârâului Corund ºi a activitãþii umane. Aici puteþi gãsi doline în sare, chei în sare, spãlãri de versant în sare, izvoare de apã sãratã, etc. Defileul de sare se aflã în partea de sud-vest a rezervaþiei, format de pârâul Corund, care a retezat muntele de sare, treptat adâncindu-se lãsând în urmã pereþi abrupþi de sare, stânci de sare albe, spectaculoase. De demult, în chei, se fãcea exploatare la suprafaþã.

Încã se mai pot observa urmele galeriei Elisabeta, de-a lungul cãreia s-au format peºteri mici în sare, curgeri de sare ºi noroioase. Adâncimea acestui sâmbure de sare este de 3 kilometri, având o formã elipsoidalã, al cãrui diametru este de 1,2 ºi 1,4 kilometri. Raritatea zonei sporește datoritã speciilor de plante care cresc pe soluri sãrate.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar