Prezentare

Peºterea ªugãu arie protejatã speologicã (19 hectare), Valea Strâmbã, comuna Suseni

Este una dintre cele mai importante peºteri ale Carpaþilor Orientali, Peºtera ªugãu se aflã în cel mai înalt masiv al Munþilor Giurgeu, în masivul ªipoº – Piatra Ascuþitã (1568 m). Intrarea în peºterã se gãseºte la o altitudine de 1060 metri, pe versantul sudic al masivului. Peºtera se poate accesa pe mai multe trasee, cel mai facil fiind drumul forestier dintre Voºlobeni ºi Valea Strâmbã (la 6 kilometri distanþã de ºosea).

Lungimea totalã cartatã a peºterii este de 1021 metri, ºi se desfãºoarã pe patru nivele. Dintre acestea, cele douã nivele superioare sunt deschise publicului, ultimul nivel, cel inferior, fiind cel activ și are pârâu subteran. Peºtera are o diferenþã de nivel de 67 metri ºi face parte din zona protejatã, care mãsoarã 19 hectare ºi care este administratã de Asociaþia Gyilkostó Adventure încã din anul 2006.

Aici comorile sunt ascunse în subteran sub forma formaþiunilor calcaroase: stalactite, stalagmite, draperii, helictite, cristalizãri aragonitice, coloane gulerate, coralite, lublinite ºi microcristale de calcit, cristale de ghips, limonit ºi montmilch. Pe lângã elementele speologice au mai fost descoperite ºi schelete de urs de cavernã.

În peºterã și-au gãsit adãpost cinci specii de lilieci, dintre care cea mai mare populaþie este cea a liliacului Natterer (Myotis nattereri), dar mai sunt ºi colonii de liliac comun (Myotis myotis), liliacul comun mic (Myotis blythii), liliacul urecheat brun (Plecotus auritus) ºi liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii).


ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar