Prezentare

Popasul pãsãrilor de la Sânpaul, arie protejatã ornitologicã (210 hectare), Mãrtiniº

În hotarul localitãþii Mãrtiniº a fost creat un mare eleºteu, o parte din aceasta ulterior devenind una dintre cele mai importante arii protejate ornitologice din þarã. Aria protejatã, mãsurând peste 210 hectare, este foarte importantã ºi la nivel european.

În cele cinci lacuri mari ºi câteva mai mici, trãiesc specii de peºti autohtoni. Deci speciile de pãsãri gãsesc aici nu numai adãpost în vegetaþia deasã care înconjoarã lacurile, dar ºi hranã din belºug.

Aici putem vedea primãvara fluierarul, și tot aici cuibãresc nagâþul (Vanellus vanellus) ºi prundãrașul gulerat mic (Prundãraº gulerat mic). Zona este recunoscutã ca fiind una dintre cele mai dens locuri populate de berze. Dintre pãsãrile rãpitoare, mai putem aminti uliganul pescar (Pandion haliaetus), stârcul roºu (Ardea purpurea), barza neagrã (Ciconia nigra), pescãraºul albastru (Alcedo atthis) ºi prigorie (Merops apiaster).

Din totalul de 243 de specii de pãsãri, au fost identificate 63 de specii care cuibãresc aici, ºi peste 100 de specii de pãsãri acvatice care folosesc acest mediu inedit.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar