Prezentare

Rezervaþia geologicã de la Sâncrãieni arie protejatã geologicã (7,3 hectare), Sântimbru

Rezervaþia geologicã ºi botanicã de la Sâncrãieni se întinde pe 7,3 hectare, fiind localizatã pe latura esticã a Munþilor Harghita, la 2 kilometri sud de Sântimbru Bãi, la 1100–1200 metri altitudine. S-a format de-a lungul pãrþii superioare a pârâului Minei, aici existând ºi astãzi o activitate post-vulcanicã intensã, manifestatã prin abundenþa izvoarelor minerale carbogazoase ºi de emanaþiile imense de dioxid de carbon.

În acest loc încã din anul 1770 a existat o staþiune cu bãi de apã mineralã, iar din secolul XVII și XIX a fost deschisã ºi o minã de mercur.

În zilele noastre aceastã zonã este accesibilã doar pe jos, lipsesc indiciile existenþei fostei staþiuni. De-a lungul vãii putem gãsi numeroase izvoare de apã mineralã ºi intrarea în galeriile fostei mine. Iniþial au fost folosite mofetele sulfuroase pentru tratament din nordul rezervaþiei, ulterior staþiunea fiind mutatã în locaþia actualã, la Sântimbru Bãi.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar