Prezentare

Tinovul Luci (282,5 hectare), Sântimbru ºi Sâncrãieni

Tinovul Luci, cu suprafaþa de 282,5 hectare este cel mai mare tinov montan din România. Este localizat la 10 kilometri vest de Sâncrãieni, în partea nordicã a masivului Harghitei de Sud, s-a format într-o calderã uriaºã a unui fost vulcan localizat între Pasul Tolvajos ºi Sântimbru Bãi.

Caldera este la 1080 metri altitudine ºi are diametrul de 7 kilometri. Aici izvorãºte râul Cormoº, care strãbate tinovul. Grosimea turbei este estimatã la 4, 5 metri grosime, zona a fost declaratã rezervaþie naturalã în anul 1955. S-a format prin colmatarea unui fost lac de crater vulcanic, unde s-au pãstrat o serie de plante ºi asociaþii  floristice relicte, rãmase din ultima perioadã glaciarã, specifice azi tundrelor. Aici gãsim mesteacãnul pitic, o serie de specii de muºchi rare, roua cerului, specia de rogoz Eriophorum vaginatum, afina de turbã, rozmarinul de turbã (Andromeda polifolia), vuietoarea (Empetrum nigrum), afinul negru ºi roºu.

Din speciile rare de animale, amintim amfibienii ºopârla de munte (Zzootoca vivipapa), vipera cu cruce (Vipera berus), tritonul carpatic (Triturus montandori), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonulcomun (Triturus vulgaris), buhaiul  de baltã cu burta galbenã (Bombina variegata), broasca roºie de munte (Rana temporaria) ºi broasca râioasã brunã (Bufo bufo). Frecvent se pot vedea ºi ursul brun, cerbul carpatin, mistreþul, cãprioara, lupul, ºi chiar ºi râsul.


ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar