Evenimente

Tinerii Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice

Data: 04 sep 2014,

Proiectul “Tinerii Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice„ finanþat de Carpatcement Holding S.A. ºi implementat de Administrația Parcului Național Cheile Bicazului–Hãºmaº se apropie  de finalizare. În perioada 21-23 iulie în cadrul proiectului a fost organizatã instruirea “Tinerilor Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice, pentru elevii din localitatea Bicaz Chei.

Instruirea a constat în pregãtirea teoreticã ºi practicã a elevilor în spiritul ocrotirii naturii ºi implicarea lor în activitãþile curente de protecþia mediului ºi a biodiversitãþii, în cunoașterea activitãții rangerilor Parcului Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº prin activitãți de patrulare, observare ºi identificare habitate ºi specii din zonã, ecologizare zonã. Instruirea a fost realizatã de cãtre personalul Parcului Naþional ºi au fost vizitate cele mai frumoase ºi reprezentative zone din Parcul Naþional, respectiv zona Suhardul Mic ºi zona Ghilcoº.

Grupul de elevi de la Bicaz, profesorii însoþitori ºi invitaþii la instruire, la finalizarea activitãții au primit ca “amintire„ uniforma: Tinerii Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice constând din insignã, pãlãrie, tricou și diplome personalizate iar pe parcursul instruirii sa asigurat transportul ºi masa(pachete de alimente) participanþilor. Evenimentul a fost posibilã datoritã proiectului intitulat „Tinerii Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice. Scopul proiectului este de a organiza activitãþi de educaþie nonformalã, care sã creascã interesul comunitãþilor locale faþã de problematica protecþiei mediului. Proiectul „Tinerii Gardieni ai Conºtiinþei Ecologice” doreºte sã sprijine tinerii ºi iniþiativele lor în vederea devenirii de cetãþeni activi în procesul de dezvoltare durabilã a comunitãþilor locale. Astfel, având în vedere faptul cã informaþia ajunge mai uºor prin intermediul copiilor care sunt mult mai sensibili faþã de naturã, plante ºi animale decât adulții, în proiect a fost cu bunã științã aleasã metoda de educare a adulþilor prin intermediul celor mici. Ultima activitate a proiectului va fi realizarea "Colþul Tinerilor Gardieni ai Conºtiinþei Ecologiceˮ în ºcolile participante, prin crearea unui spaþiu dedicat protecþiei naturii ºi promovãrii proiectului.

Sursã: Parcul Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº
Hartă 2D Hartă 3D


Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar